Bondeskovgaard

Træfældning

Beskrivelse

Bondeskovgaard Træ- og Landskabspleje udfører manuel skovning og nedtagning fra top.

Bondeskovgaard er certificeret til træbeskæring og medlem af
Dansk Træplejeforening.