Bondeskovgaard

Træ og landskab

Træ- og landskabspleje

Bondeskovgaard Træ- og Landskabspleje har 30 års erfaring med træpleje, kronebeskræing og risikovurdering af nedfaldstruede træer. Professionel rådgivning og udførelse af alle træplejeopgaver.

Bondeskovgaard er godkendt praktikplads for skov- og landskabselever og har altid en elev ansat.

Bondeskovgaard er certificeret til træbeskæring og medlem af Dansk Træplejeforening.