Bondeskovgaard

Historiecenter Dybbøl Banke

Type
Historisk renovering
Sted
Dybbøl Banke
Tid
2002 - 2014
Beskrivelse

Da Dybbølstillingen i 1861-1862 blev bygget ved Sønderborg til forsvar for Danmark, brugte man enorme mængder godt håndhugget pommersk fyrretræ. Træet blev anvendt til Skansernes palisader, blokhuse og krudtmagasiner.

Ved renoveringen af Historiecenter Dybbøl Banke har Bondeskovgaard leveret øksehuggede bjælker, hvis overflade er helt identisk med det, de historiske tømmerrester og fotografier fra 1864 viser os. Derfor giver tømmeret nu en enestående mulighed for at bevare identiteten i gamle bevaringsværdige huse, når håndhuggede bjælker skal udskiftes. Herudover er eg leveret og samlet til høj af affutage, system 1834 med 84-punds kanon.

Bondeskovgaard Savværk leverer fortsat rytterpæle, palisadepæle og risfaskiner.

Anvendte produkter og services
Øksehugget træRisfaskiner
Broer