Bondeskovgaard

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser (Januar 2020)

Hvor intet andet er aftalt gælder afhentning på savværk. 
Betaling Netto 14 dage 

Anmærkninger eller eventuel reklamation skal være os i hænde senest 8 dage efter modtagelse og inden ibrugtagning/afkortning og montering af træprodukter. 
Det forudsættes at træet anvendes håndværksmæssigt korrekt i forhold til gældende normer, herunder konstruktivt beskyttet. 
For nedtørret træ gælder at eventuelle bemærkninger i forbindelse med kontrolmåling skal være os i hænde senest 8 timer efter modtagelse. 

Anbefaling til korrekt mellemlagring. 
Udendørs: Støer på stabilt underlag minimum 20 cm over terræn. Overdækning med tagplader eller lignende vandtæt materiale. Siderne skal være åbne for fri ventilation. 
Indendørs: Oppindes på strøer på ret underlag. Strøer placeres over hinanden 20 cm fra ende flader, således at afklimatisering kan foregå uhindret. 

Ved mellemlagring af fyr, må træet ikke opbevares på en sådan måde, at det giver anledning til øget fugtindhold på over 20%. 

Oplagring af gulvplanker
Plankerne skal stå oppindet i 3 uger i de rum hvor de skal lægges.